Statejik öneme sahip Petrol , Enerji dağıtım sektöründe hizmetin güvenlik prosedürlerine uygun olarak kesintisiz sağlanması amaçlanmaktadır. IBM Maximo yazılımı ile hizmeti sağlayan ekipmanların üzerinde yapılan tüm çalışmalar (Arıza Bakım,kestirimci bakım,koruyucu bakım , vb) regülasyon olarak kayıt altına alınmaktadır. IBM Maximo Yazılımı ile sağlanan faydalar: • Regülasyona uygun izlenebilirlik • İş emirlerinde uygulanacak güvenlik planı takibi • Lineer Ekipman takibi • Coğrafi Bilgi Sistemleri ile entegrasyon , buna bağlı harita üzerinden iş takibi • İş gücü planlaması • Abone takip programları ile entegrasyon • Envanter , satınalma yönetimi için finans sistemleri entegrasyon • Saha Mobil uygulamaları • Depo yönetimi • Kalibrasyon takibi ve yönetimi • Enerji verimliliği yönetimi

Petrol, Enerji Dağıtım

Petrol, Enerji Dağıtım

Petrol, Enerji Dağıtım