Kurumsal Varlık Yönetimi

Kurumsal Varlık Yönetimi

Tek bir platformda tüm varlık tiplerini yaşam döngüleri boyunca ihtiyaçlarınıza ve endüstri standartlarına uygun size özel dizayn edilen süreçler içinde yönetebileceğiniz IBM Kurumsal varlık yönetim çözümü için bizimle iletişime geçin

BT Hizmet Masası

BT Hizmet Masası

Tek Platform üzerinde BT varlık ve hizmet yönetimini gerekleştiren , kurum içi veya dışı çağrı merkezi/ hizmet masası gibi uygulamaları ihtiyaçlarınıza ve endüstri standartlarına uygun size özel dizayn edilen süreçler içinde yönetebileceğiniz IBM BT Hizmet Masası çözümü için bizimle iletişime geçin

Yazılım Geliştirme Entegrasyon

Yazılım Geliştirme Entegrasyon

Konusunda tecrübeli analiz uzmanlarımızın yapacağı mevcut durum analizi çalışması sonucu çıkan raporumuz sektörel tecrübeye sahip danışmanlarımızca sizler ile birlikte değerlendirilir ve en uygun çözüme birlikte karar verilir.

Raporlama

Raporlama

Geliştirilen sistemler, kurgulanan iş akışları, pek çok sistemi birbirine bağlayan entegrasyonlar ve bu büyük yapının sağlıklı bir biçimde çalışması için harcanan tüm emeğin sonucu olan raporlar firmanızın geleceğe yönelik vereceği kararlarda yöneticileri en doğru şekilde yönlendirmelidir.