Otomotiv üretimi yapan firmalar, zamanında üretimin aksamaması ve şirket verimliliği için işgücü ve üretim ekipmanlarının etkin olarak yönetmek isterler. Proteam otomotiv sektörü için IBM Maximo ürünü önermektedir. Proses üretim yapılan otomotiv sektöründe arıza dan dolayı üretim zaman kayıplarının önüne geçebilmek için otomasyon sistemlerinden alınan ölçüm bilgileri ile kestirimci ve periyodik bakım planlamalarını gerçekleştirir. Üretim bilgilerine bağlı ekipman periyodik bakım zamanları sistem tarafından istenen şekilde otomatik olarak belirlenir. Kaynak robotlarının üretilen model araba tipine göre çalışma değerleri sistem tarafından ileri zamanlı değerler ile hesaplanarak işgücü ve malzeme planlarının etkin yapılamasına olanak sağlar.

Otomotiv

Otomotiv

Otomotiv